Закрити
Здібності на кінчиках пальців
21 Жовтня 2016, 15:53 , Переглядів: 2645
FacebookTwitterLivejournal
Здібності на кінчиках пальців Фото: http://www.canstockphoto.de Здібності на кінчиках пальців

Гурткова робота в дошкільному закладі. Розробка учасника IV Всеукраїнського конкурсу "Творчий учитель - обдарований учень".

Головна мета дошкільної освіти - виховати зрілу особистість, в якої сформовані дитячий світогляд, прагнення домогтися успіху, впевненість у собі, почуття власної гідності, емоційна сприятливість та вольові риси характеру.

Завдання педагогічного колективу та психолога полягає у створенні сприятливих умов для вільного розвитку творчої особистості під час усіх видів діяльності, навчання соціально-психологічних навичок і вмінь налагоджувати та підтримувати стосунки з оточуючими, розуміти свої, вирішувати конфліктні ситуації. Адже річ у тім, що обдаровані діти досить часто переживають соціально-психологічні  складнощі у спілкуванні, повсякденній співпраці з оточуючими, налагодженні близьких довірливих стосунків. Досить рідко у них формується здатність до емпатії, до розуміння сенсу своїх дій  та реакції партнерів у спілкуванні.

Яким чином можна запобігти руйнівним процесам, що призводять до відчудження обдарованих дітей? Як допомогти дитині, яка усвідомлює свою відмінність від інших, порозумітися з оточуючими?

На нашу думку, знайти свій шлях розв’язання проблем, пов’язаних з підтримкою обдарованих дітей, колективу дошкільного навчального закладу «Сонечко» допомагають гуртки та унікальний проект «Творча вітальня». Вони покликані допомогти дітям визначитися із своїми бажаннями, уподобаннями, а педагогам організувати позапрограмову роботу так, щоб  вона допомогла кожній особистості  розкрити свої здібності, таланти та уміння, а також представити багатогранні творчі портрети обдарованих дітей садочка.

Кожна дитина талановита по-своєму. Батькам слід пам’ятати про це і не вимагати від сина чи доньки неможливого. Своєю роботою ми намагаємося підказати батькам, як допомогти дітям знайти своє покликання, розвинути її здібності, а також зробити так, щоб ранні перемоги і поразки не заважали розвитку особистості.

Гурткова робота - це крок до особистісно-орієнтованої освіти, до варіативності вибору форм та  методів роботи з дітьми.

Так склалося, що у дошкільному закладі працюють гуртки, програмовий зміст яких розробляють самі вихователі, враховуючи вподобання, розвиток та здібності кожного вихованця. Самі програми  педагоги вдосконалюють кожного року,  щоб вони були дієві  й змістовні. 

Перед тим як визначитися, якого напрямку буде гурток, вихователі разом із психологом проводять роботу по виявленню обдарованих творчих дітей та вивченню їхніх здібностей та  уподобань. Така робота проводиться не лише з дітьми, а й з батьками. В першу чергу проводимо колективні збори, анкетування, опитування, індивідуальні бесіди, круглі столи, тренінги та тестування. Стало вже доброю традицією щовересня проводити першу творчу зустріч із батьками на тему: «Які наші діти?».   

Підсумовуючи проведену роботу, визначаємо профіль гурткової роботи, враховуючи кілька чинників:

 • інтереси та захист самих вихованців, чиї вподобання вивчають батьки і педагоги під час щоденних спостережень за дітьми на заняттях, у самостійній діяльності, в іграх тощо;
 • замовлення батьків, які виявляються завдяки анкетуванню, усному опитуванню, у бесідах;
 • наявність матеріальних умов для організації результативної роботи (матеріалів, обладнання, інвентарю, спеціальних приміщень, технічних засобів навчання);
 • кадрове забезпечення.

До керівництва гуртковою роботою залучаємо також і батьків вихованців, які на громадських засадах можуть брати участь у проведенні деяких гуртків. При цьому  враховуємо рівень виконавських умінь цих людей, їх хист до спілкування з дітьми, схильність до педагогічної діяльності. Звичайно, адміністрація   опікується цими  добровільними помічниками, вчасно надає методичну допомогу, заохочує  їх.

В нашому закладі ми визначили художньо-естетичну спрямованість гуртків, що задовольняє збалансованість різних форм дитячої активності та сприяє переходу на особистісно-орієнтовану модель навчання та виховання,  дає можливість дітям під керівництвом дорослих сконцентрувати свою увагу на певних діях, операціях, краще усвідомити  процес вирішення різнопланових занять, тобто розвивати всі види основних здібностей:  вербальні, математичні, просторово-візуальні, перспективні та логічні. Адже головним завданням педагогів-практиків є допомогти кожній дитині зберегти природні задатки, розвинути вроджені та набуті здібності, тобто знайти себе в  певній практичній чи розумовій діяльності, реалізувати свої бажання, можливості та схильності до різних видів діяльності. Як показує сьогодні досвід,  діти при бажанні і достатньому поясненні вихователя можуть засвоїти і зробити досить багато. Варто пам’ятати, що достатнім є відвідування дитиною одного гуртка на день, а тому так важливо, щоб вихователь та психолог закладу своєчасно проводили роз’яснювальну роботу щодо надмірних навантажень дитини.

В наш час ми стикаємося з проблемою розвитку дрібної моторики. Багато педагогів намагаються розвинути інтелектуальні здібності дітей, забуваючи про те, що «здібності дітей знаходяться на кінчиках їхніх пальців» (В.Сухомлинський). Досить часто зустрічається, що майбутні першокласники з дуже слабкими руками, не вміють тримати ножиці, не виконують прості рукодільні роботи. Тому ми ведемо мову про бісероплетіння, звичайно, це не легкий вид рукоділля, але ми можемо обмежитись лише нанизуванням в одну та дві нитки, нанизуванням на проволоку і простим плетінням. Вивчаючи індивідуальні здібності кожної дитини, можна ускладнити роботу і спробувати виконати об’ємні вироби.

Роботу гуртка «Бісеринка»  ми  будуємо  по принципу «від простого до складного» з урахуванням психомоторного розвитку дітей. Багато залежить від психофізичних особливостей в цілому і кожного вихованця окремо. При плануванні занять саме ці аспекти ми і  враховуємо. Матеріали для проведення гуртка  закуповуємо централізовано через батьківський комітет. Враховуючи  часті порушення зору   дітей,  використовуємо в  роботі бісер розміром 4-5мм. Це пов’язано із слаборозвинутою дрібною моторикою рук та необхідністю збереження зору.

При роботі з бісером ми дотримуємося загально дидактичних принципів: наочності, доступності, послідовності.

Особливо  варто зупинитися на принципах науковості і достовірності. Наприклад, павукоподібні відрізняються тим, що у них вісім ніг, а тіло складається з двох частин. Не можна використовувати в якості зразка зроблені з пластика  жуків-сонечок з 8 ногами замість шести. Звичайно, вироби із бісеру – не посібники по біології, але пізніше може виникнути некоректна ситуація,  і діти будуть наполягати на неправильних знаннях. Доцільно звернути увагу на деякі важливі моменти при виготовленні виробів рослин та тварин.

 1. Вироби із бісеру не можуть служити копією природного прототипу, в них обов’язково повинен бути присутнім декоративний компонент, але водночас виріб повинен наближатися до природного зразка.
 2. Вихователю слід передбачити інтерес дітей, їхню допитливість  і знати якомога більше про рослину чи тварину, яку діти будуть виготовляти із бісеру.
 3. Вихователь завчасно повинен  вивчити  будову рослини чи тварини, щоб передбачити із скількох елементів буде складатися виріб, який використається матеріал (стеклярус чи бісер, нитка чи дріт). Також передбачити кольорову гаму.

Фронтальне, групове чи індивідуальне пояснення повинне супроводжуватися показом прийомів роботи. Слід враховувати індивідуальні особливості дітей. Тому в педагога повинні бути картки з завданнями різної складності. По мірі засвоєння  вихованцями показаного прийому вихователь може давати індивідуальні завдання.

Ефективність гурткової роботи залежить від програмово-методичного забезпечення та аналізу очікуваних та отриманих результатів, тому робота гуртка «Бісеринка» будується за авторською програмою, складеною на основі доробків та запозиченого досвіду педагогічної діяльності інших педагогів-новаторів.  Заняття проводиться 1 раз на тиждень. Складається перспективний та календарний плани гурткової роботи. Перспективний план розробляємо, зазвичай,  на місяць, де зазначаються дати проведення, тематика і основна мета. Календарно-тематичний план містить розробки заняття  на тиждень, в ньому зазначаються тема, програмові завдання, обладнання, матеріал, атрибути та схематично хід кожного заняття (Додаток 1). Особливої уваги потребує також  наповнюваність гурткових груп. На одному занятті присутні лише  десять-дванадцять осіб і тривалість роботи гуртка відповідає вікові дітей, не перевищує встановлених норм для навчальних занять.  Розробляючи тематику занять, ми передбачали, чому повинні навчитися дошкільники протягом року, якими уміннями та навичками оволодіти. Тому  розробили питання моніторингу на початок року та на кінець, щоб мати змогу проаналізувати здобутки та невдачі, виявити та усунути причини неуспішності того чи іншого виду роботи.  А для ефективного оцінювання результатів моніторинг проводили у вересні та травні по таким питанням:

ТЕМАТИКА ЗАНЯТЬ ГУРТКА «Бісеринка»

  Тема Мета Кількість занять
Вступне заняття Ознайомлення дітей з різноманіттях виробів із бісеру, правилами безпечної поведінки, дотриманням санітарно-гігієнічних норм, матеріалами, які будуть використовуватися в роботі та правилами їх зберігання, поєднанням кольорів. 1
Повздовжнє нанизування ланцюжка із бісеру одної величини та кольору Розвиток дрібної моторики руки, навчання основному прийому нанизування бісеру в одну нитку. 1
Повздовжнє нанизування ланцюжка із бісеру різної величини  та одного кольору Продовжувати навчання основному прийому нанизування бісеру, закріплення знань про величини, розвиток дрібної моторики рук. 1
Повздовжнє нанизування ланцюжка із бісеру однієї величини  та різного кольору Продовжувати навчання основному прийому нанизування бісеру, закріплення знань про поєднання кольорів, розвиток дрібної моторики рук. 1
Повздовжнє нанизування ланцюжка з пухирцями Навчання дітей повздовжньому способу нанизування ланцюжка з пухирцями, закріплення знань про поєднання кольорів. Сплести прикрасу для ляльки (браслет). 2-3
Повздовжнє нанизування ланцюжка в дві нитки Навчати дітей повздовжньому нанизуванню ланцюжка в дві нитки, закріпити знання про співвідношення розмірів, виготовити прикрасу для себе (браслет на руку) 3
Повздовжнє нанизування зигзагоподібного ланцюжка Навчати дітей  нанизуванню зигзагоподібного ланцюжка, виготовити  старовинну прикрасу для формування зачіски. 3
Нанизування в дві нитки. Виготовлення маленького метелика. Познайомити дітей з новим способом плетіння  в дві нитки, виготовити  маленького метелика, закріпити знання про сумісність кольорів та співвідношення «великий-маленький». 2
Колективна робота «Метелики на галявині». Закріпити здобуті знання про способи плетіння, співвідношення кольорів та розмірів, виготовити колективну роботу. 2
Виготовлення великого метелика. Закріпити вміння аналізувати схеми нанизування виробів та співставляти  готові вироби  із живими об’єктами природи. 2
Виготовлення простого браслету. Повторити спосіб плетіння кінців нитки на зустріч одне одному, закріпити співвідношення кольорів, виховувати естетичний смак та бажання носити прикраси. 2
Паралельне нанизування на дроті, квітка із ромбів. Навчати дітей паралельному нанизуванню на дроті, продовжувати навчати самостійно працювати за схемою, навчати дітей з’єднувати окремі деталі. 3
Колективна робота «Букет для мами» Закріпити спосіб паралельного нанизування на дроті, розвивати почуття колективізму, виховувати взаємоповагу до товаришів. 2
Жук-сонечко. Продовжувати навчати нанизувати бісер на дріт, розширити знання про комахи  та їх різновиди. Закріплювати вміння співвідносити кольори. 2
Бджілка Закріплювати вміння нанизувати бісер на дріт, з’єднувати окремі деталі, дотримуватися принципу природо відповідності під час виготовлення виробу (колір, кількість ніжок та крил) 2
Підсумкове заняття «Квіткова галявина з комахами». Закріпити здобуті знання та вміння працювати з бісером, самостійно підбирати бісер за кольором та розміром. 2

Перед початком заняття організовуємо робоче місце, на якому  повинні знаходитися тільки самі необхідні  матеріали, інструменти, пристосування. Крім пакетиків чи пеналів з матеріалами на столі розміщуємо  ємкості для бісеру.  Для   цього використовуються підручні матеріали – коробочки, мильниці, звичайні картонні ящички. На дно цих коробочок слід покласти тканину з ворсинками, яка не дасть розсипатися  бісеру. Для роботи також потрібні ножиці довжиною 135мм із заокругленими кінчиками. Маленькі манікюрні ножиці з гострими кінчиками повинні знаходитися на столі у вихователя, оскільки користуватися ними краще дорослому. Такі ножиці використовують  для підрізання ниток у виробі, при нарощуванні їх  або при закінченні роботи, адже дітям складно підрізати одну ниточку серед декількох, а ймовірність порізатись велика.  В окремих коробочках  зберігаються нитки та дріт.

Є декілька моментів, які необхідно враховувати в роботі з дітьми. В першу чергу по мірі своїх вікових особливостей діти дошкільного віку не можуть і не повинні виконувати вправи по оволодінню тим чи іншим технологічним прийомом. Тому для закріплення технологічного прийому необхідно підібрати два-три приблизно однакових по складності вироби. Змінюючи колір, величину намистин,  можна зробити достатньо оригінальний виріб. Досвід показує, що вироби дітей, навіть тоді, коли поставлене однакове завдання, відрізняються один від одного. Різний колір намистин, чергування їх форми і величини роблять дитячі вироби  оригінальними і неповторними.  Також в силу своїх психологічних особливостей діти цього віку намагаються отримати готовий виріб відразу, тому слід підбирати вироби і величину матеріалу, щоб за одне заняття вони були завершені. Потрібно також враховувати, що для  дітей дошкільного віку гра – це основний вид діяльності,  й вироби, які можна використати в грі, цікавлять дітей в першу чергу. 

В цілому,  гурткові заняття базуються на загальній схемі побудови структури занять із зображувальної діяльності. Але є достатньо серйозні відмінності. В першу чергу,  необхідність збереження зору і пов’язане з цим обмеження часом  на використання безпосередньої роботи з бісером. По-друге, на завершення одного виробу необхідно два-три заняття. Структура занять виглядає таким чином:

 1. Організаційна частина (оголошення теми, організація робочого місця).
 2. Теоретична частина (розповідь, аналіз виробу, показ прийомів роботи).
 3. Фізкультхвилинка.
 4. Практична діяльність (робота по графічних схемах).
 5. Гімнастика для очей.
 6. Практична діяльність (продовження)
 7. Заключна частина (обговорення того, що встигли зробити, що потрібно ще зробити, вказати недоліки, підказати способи їх подолання, прибирання робочих місць).

Час, який затрачається на кожний із етапів навчання, залежить від двох основних моментів: психофізіологічних особливостей і можливостей дітей та від складності виробу.

Необхідно враховувати, що бесіда може бути не на кожному занятті. Найдовшою повинна бути вона на першому занятті або при знайомстві з темою чи конкретним виробом. Місце фізкультхвилинки  залежить від тривалості  першої і другої частини заняття. Якщо перша і друга частини заняття тривали недовго, то можна відразу перейти до практичної діяльності і потім,  після 5 хвилин роботи з бісером, провести фізкультхвилинку  в поєднанні з гімнастикою для очей. Гімнастика для очей обов’язково проводиться в середині практичної роботи. 

Всі методи навчання роботи з бісером, які використовуємо в роботі по навчанню бісероплетіння можна розділити на декілька груп:

 • інформаційні,
 • практичні,
 • управління діяльністю вихованців.

Усні  словесні методи: розповідь, бесіда, інструктаж.

Розповідь застосовується для повідомлення нових знань, вона повинна бути чіткою і лаконічною, пізнавального характеру, з живим  і виразним тоном. Розповідь має три принципи побудови.

 1. Індуктивний принцип побудови розповіді – вихователь знайомить дітей з конкретними зразками і переходить до узагальнення, тобто, від часткового до цілісного.
 2. Дедуктивний принцип  має на увазі знайомство з загальними поняттями, а потім ілюстрування їх конкретними прикладами, принцип від загального до часткового.
 3. Генетичний принцип – показати історію виникнення предметів. Достатньо прослідковується при вивченні  виробів народного мистецтва.

Під час бесіди нові знання не тільки набуваються, але і закріплюються шляхом обміну думками педагога і дітей. Таким чином,  розповідь – односторонній, а бесіда – двосторонній метод навчання. Бесіда сприяє активізації дитячого мислення: діти під керівництвом педагога обмірковують навчальний матеріал, встановлюють зв’язки між теоретичним матеріалом і практикою. Вступна бесіда допомагає дізнатися чим конкретно будуть займатися діти на занятті, визначитися з необхідним матеріалом  та інструментами, уявити собі послідовність трудового процесу.  Бесіда, як і розповідь, більш переконлива, коли супроводжується показом предмету, який будуть виготовляти,  або зображенням його у вигляді схем і показом збільшених зразків. Поточна бесіда може відбуватися під час практичної роботи. Підсумкова бесіда проводиться як в кінці кожного заняття, так і в кінці серії занять по виготовленню складного виробу. Вона може бути підготовлена заздалегідь вихованцями у вигляді невеличких розповідей на теми: «Чому ми навчилися під час роботи з бісером», «Що мені найбільше сподобалось», «Мої улюблені вироби». Підсумкова бесіда може мати форму бліц-опитування. Особливо цінними бувають бесіди після відвідування виставок, які можна створювати власноруч з якісних репродукцій, фотографій і готових виробів.

Всі бесіди повинні мати спільний стержень і плавно переходити одна в іншу.

Інструктаж – це словесний метод навчання, який базується на подачі інструкції. Зазвичай, це достатньо коротке пояснення або перелік правил, які необхідно строго виконувати.

Демонстраційні методи реалізують принцип наочності в навчанні і спираються на демонстрацію колекцій та наборів зразків матеріалів, на використання відеофільмів, таблиць, картин.

Практичні методи  направлені на оволодіння загальнотрудовими  знаннями та уміннями. Уміння – знання, які ми застосовуємо на практиці. В роботі з бісером  слід виділити конструкторські уміння. Серед практичних методів навчання можна виділити  репродуктивні методи і методи проектного навчання. Репродуктивні методи сприяють формуванню умінь запам’ятовувати і відтворювати інформацію. Практика показує, що для засвоєння різних прийомів роботи деякі прийоми слід повторювати. Наприклад, нанизування в одну нитку вивчається на нанизуванні однакових намистин по кольору, величині і формі. Наступним щаблем буде чергування намистин, які відрізняються по іншим параметрам. Таким чином вихованці оволодіють одним із простіших способів даного технологічного прийому. Педагоги, які цікавляться сучасними методами навчання, активно впроваджують проектне навчання як сукупність різних методів в системі навчання і виховання. Проектне навчання являє собою  побудову логічного ланцюжка: задум – підбір матеріалів  та інструментів – здійснення задуму – вирішення додаткових завдань, які виникають під час процесу. При цьому у вихованців розвиваються  психічні функції: розуміння – застосування  знань – аналіз – синтез – оцінка і самооцінка.

Керувати діяльністю вихованців можна за допомогою евристичної бесіди і методу алгоритмів.

Евристична бесіда – це питально-відповідальна форма навчання на основі оперативного опрацювання зв’язку. Вихованці  за допомогою отриманих теоретичних знань вирішують конкретні навчальні завдання, тобто, після пояснення самостійно  знаходять раціональну послідовність практичних дій; роблять оцінку конкретним явищам з точки зору відомих критеріїв.

Алгоритми управління визначають найкоротший шлях вирішення завдань, логічну послідовність їх виконання. При чіткому  виконанні заданих алгоритмів дитина обов’язково прийде до правильного рішення.

З дітьми дошкільного віку проводимо короткі бесіди і виконуємо прості вироби. Лише творчо налаштований педагог зможе розвинути вихованцям художній смак і творчі здібності. Заняття добре розпочати із загадки - вона  зацікавлює, а потім уже показати ілюстрацію. На наступному занятті можливо спочатку оголосити тему, потім показати ілюстрацію і лише після цього загадати загадку.

Але при плануванні та проведенні заняття гуртка педагогам необхідно враховувати психофізіологічні особливості дітей старшого дошкільного віку. Домінуючим являється сенсорне сприйняття світу та прагнення пізнавати оточуючий світ в грі. В цьому віці формуються уявлення про працю та її необхідність, виховання культури праці й формується раціональне планування роботи. Слід звернути увагу дітей на організацію робочого місця й правильне використання матеріалів. Особливої уваги потребує дотримання правил безпеки і охорони здоровя, виховання колективізму. Слід зацікавлювати дітей і вводити елементи гри в процесі трудової діяльності. Наприклад, виготовлення виробів для ляльок чи виготовлення простих іграшок із бісеру. Враховуючи безпосереднє сприймання оточуючого дітьми, необхідно пояснювати матеріал конкретно, чітко, лаконічно, з використанням наочності. У зразках виробів слід підкреслювати їх особливості (форму, величину, колір, предмет в цілому і співвідношення його частин). Варто підтримувати в дітях прагнення до незалежності і самостійності, по мірі оволодіння тим чи іншим прийомом,  дозволяти їм самостійно вибирати матеріал для роботи. Елементи творчості, які зароджуються під час самостійної діяльності, потрібно підтримувати і допомагати проявляти . У дітей цього віку слабо розвинута просторова уява, тому педагог повинен враховувати цю особливість і повинен допомагати дітям передавати образ виробу в схемі умовними позначками:   прямокутники - стеклярус,  лінія – нитка, дріт, стрілочки – направлення руху нитки. Очевидно, саме ця особливість впливає на те, що по таблицях і схемах малого формату діти засвоюють пояснення краще, чим по зображенню на дошці. Можна зіткнутися з проблемою, що дитина розуміє «як і що» потрібно виконувати, але не може, в такому разі спільні дії вихователя і батьків слід направити на розвиток дрібної моторики руки та формуванню і вихованню почуття впевненості в собі.

Виховання почуття колективізму при роботі з бісером ми вбачаємо у допомозі сусіду по вибору матеріалу та кольору, показу способу плетіння, взаємоподілом матеріалом. До речі, діти інколи краще розуміють пояснення однолітків.

Під час проведення занять з бісероплетіння педагогові слід підготувати заздалегідь наочні посібники для демонстрації прийомів роботи  та суворо дотримуватися техніки безпеки.

Демонстрація прийомів роботи може бути  індивідуальною, фронтальною  і груповою.

1. Для фронтального показу слід виготовити намистини великих розмірів. Можна використовувати кісточки від рахівниці. Бажано пофарбувати їх  в яскравий колір. Нитки для фронтального показу не варто  використовувати, адже вони тонкі, тому слід їх замінити шнурками, а бісерні голки можна замінити спицями. При фронтальному показі прийомів роботи бажано одночасно співвідносити показ дій з малюнком-схемою. Тому необхідно відразу малювати схему на дошці, або мати заздалегідь підготовлену. Схеми можна виготовити за допомогою маркера та аплікації з кольорового паперу, які будуть замінниками кольорових бісеринок.

2. При груповому показі прийомів роботи  потрібно також мати великого розміру намистини і відповідного розміру нитки. Діти стоять за спиною вихователя, щоб бачити його руки в такому ж положенні, як і свої. Це дуже важливо.

Кожну свою дію вихователь супроводжує коментарем, чітким поясненням. Кількість дітей для групового показу повинна бути 3-4 особи.

3. Індивідуальний показ дозволяє навчати прийомам на виробах дітей або вихователя, що виготовляються на занятті. Фактично ця робота є зразком.

Для безпечної роботи з дошкільниками розробили інструкцію по охороні праці при проведенні занять з бісероплетіння (Додаток 2).

При роботі з бісером бажано дотримуватися таблиці поєднання кольорів у виробі, а для дітей створити таблицю з умовних позначень для самостійного підбору кольорів:

Основний колір Кольори, які поєднуються з основними
Червоний Чорний, жовтий, сірий, синій, білий, коричневий, оранжевий
Синій Сірий, блакитний, коричневий, жовтий, рожевий, золотавий
Жовтий Коричневий, чорний, червоний, оранжевий, сірий, блакитний, синій, фіолетовий
Зелений Темно-жовтий, салатовий, сірий, коричневий, чорний, кремовий, оранжевий
Фіолетовий Бузковий, рожевий, сірий, жовтий, золотавий, чорний
Коричневий Жовтий, рожевий, кремовий, салатовий, бузковий, зелений

В кінці навчального року повторно здійснили моніторинг умінь та навичок старших дошкільників та порівняли рівень  розвитку дрібної моторики руки дітей, які відвідували гурток, та дітей, що не працювали з бісером. Виявили, що діти, які працювали з бісером, краще володіють ножицями, олівцем та ручкою, якісніше пишуть елементи букв, друкують в зошитах, штрихують різні площини прямими та похилими лініями, якісніше аналізують та продовжують візерунок, уважніші та самостійніше,  не так швидко у них втомлюється рука під час малювання та письма тощо.  Робота в гуртку дала хороші результати, яким раділи не лише діти, а й їхні батьки. А після вступу до 1 класу діти продовжили із задоволенням відвідувати гуртки художньо-естетичного напрямку вже при міському Будинку творчості школярів.

Надзвичайно цікавою формою роботи з  дітьми та їх батьками є «Творча вітальня» (Додаток 3), що дозволяє виконати цілий ряд завдань:

 • підготувати героїв творчої вітальні до презентації, провести психолого-педагогічні консультації, метою яких є формування ціннісного ставлення  дітей до себе в особистісному та соціальному сенсах, допомогти у формуванні реалістичної «Я - концепції»;
 • залучити до підготовки та проведення  творчої вітальні дітей з метою подолання відчуття ізольованості від соціального оточення;
 • оприлюднити через засоби інформації досягнення учасників творчої вітальні з метою стимулювання розвитку творчого потенціалу;
 • залучити батьків до співпраці у процесі підготовки до презентації, активізувати представників засобів масової інформації, громадських організацій щодо підтримки творчо обдарованих дітей морально та фінансово (організації виставок, концертів, видання поетичних збірок, публікацій у місцевих та регіональних газетах тощо).

Учасники проекту  можуть бути, крім дитини, її батьки, члени родини, вихователі,  однолітки, діти, які мають іншу сферу обдарованості, представники органів влади, засобів масової інформації. Періодичність проведення визначається реальною потребою у підтримці здібних дітей та річним планом роботи дошкільного закладу. Як правило, протягом року проводиться 4-5 зустрічей, враження від яких залишаються яскравими впродовж періоду перебування в садочку.

Сценарії зустрічей  мають бути розробленими з урахуванням цілого ряду чинників – складу  темпераменту та характеру дитини, особливостей  її родинного виховання та сімейних традицій, сфери обдарованості (музичної, комунікативної, образотворчої, літературної, рухової тощо), стану фізичного та психологічного здоров’я, рівня комунікабельності дитини та членів її родини, адаптованості до певного соціального та мікрокультурного середовища. Кожен сценарій повинен відрізнятися від попереднього новизною, змістом, формою. Очікуваний результат має прогнозуватися автором зустрічей і передбачати наслідки. Головним наслідком, у свою чергу,  має стати розширення репертуару соціальної поведінки обдарованої дитини, подолання певних комплексів, зменшення ступеню недовіри до дорослих тощо

ПЛАН
роботи на навчальний рік


п/п
Назва заходу Дата проведення Відповідальний
1 Пісня – душа українського народу (зустріч з родиною Кухаренків) жовтень Коваль В.І.
2 «Здібності дітей знаходяться на кінчиках пальців» В.Сухомлинський (зустріч з родиною Горбань) грудень Брежко З.О.
3 Руками творяться дива (зустріч з родиною Гапощенків) лютий Лісун Т. Л.
4 Багата і різноманітна творчість нашого народу (зустріч із родинами Борзенько та Свояк) квітень Середа С.О.

На завершення ми кажемо: «Спостерігайте й вивчайте своїх ді­тей, але не поспішайте навішувати ярлики, засмучуватись або, нав­паки, радіти своїм спостереженням. Дитина розвивається, а отже, розвиваються, а часом і видозмінюються її здібності. І тільки тре­петна, делікатна, постійна увага та розуміння допоможуть Вашому малюкові яскравіше, повніше й багатогранніше виявляти себе в су­спільстві. Причому, як показує життя, ці здібності однаковою мірою наявні в людині нечасто. Як правило, певна грань розуму виявляєть­ся найбільш яскраво». Ми даруємо батькам основну істину: «Кож­на дитина розквітає по-своєму». Важливо побачити, відчути те, що малюкові вдається легко, те, до чого він відчуває інтерес, і з опорою на перші паростки здібностей будувати всю співдружність дорослого й дитини. За таким правилом ми працюємо в дитсадку, і його важли­во продовжити вдома.

Мета нашої роботи полягає в тому, щоб дати творчий поштовх тим педагогам, хто шукає новий підхід до роботи з дітьми, вирішує проблеми особистісно-орієнтованого навчання та виховання, працює над виявленням та розвитком нових талантів в основних видах мистецької діяльності, адже гурткова   робота в дошкільних закладах є безоплатною і проводиться з власної ініціативи.

Використані джерела інформації:

 1. Закон України «Про дошкільну освіту» // Урядовий кур’єр. – 2001. - № 144.
 2. Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» від 6.07.2010 № 2442-VI //Урядовий кур’єр. – 2010. - № 138.
 3. Державна цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року // Офіційний вісник України. – 2011. - № 45. – 24 червня
 4. Базова програма  розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / Міністерство освіти і науки України, Акад. пед. наук України; наук. ред.. та упоряд. О.Л.Кононко. – К.: Світич, 2008.
 5. Базова програма: працюємо з педагогами (психолого-методичний супровід)/ О.Л.Дроботій, М.Л.Кривоніс. – Х.: Вид-во «Ранок»,2011.
 6. Баскова Т.Н. Бисер. Уроки труда в начальной школе. Метод. пособие, - СПб.: «Паритет», 2006.
 7. Інновації в довкіллі. Програми, технології, проекти, ідеї, досвід: Посібник на допомогу дошкільним працівникам / Авт.-упор.: Л.В.Калуська, М.В.Отрощенко. – Мандрівець, 2010.
 8. Інтелектуально обдаровані дошкільнята: підтримка та супровід / Ірина Карабаєва, Тетяна Яценко, Алла Пасічник. – К.: Шк. світ, 2011.
 9. Створення безпечних умов функціонування ДНЗ/уклад. Швайка Л.А. – Х.: Вид. група «Основа», 2008.
 10.  http://pleteniebiserom.ru/category/shemi-dlya-novichkov/.
 11. http://masterclassy.ru/biseropletenie/biseropletenie-dlya-nachinayuschih/666-master-klass-braslet-nezhnyy.html.
Прикріплені файли
Джерело: Острів знань
Автор: Коваль В.І., завідуюча ДНЗ «Сонечко», Брежко З.О., Брежко З.О.,

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua

Видалити Відміна
Забанити Відміна