Закрити
Програма розвитку обдарованих дітей дошкільного віку "Креативні самоцвіти"
11 Березня 2016, 15:42 , Переглядів: 4587
FacebookTwitterLivejournal
Програма розвитку обдарованих дітей дошкільного віку Фото: vk.com Програма розвитку обдарованих дітей дошкільного віку "Креативні самоцвіти"

Мета розвивально-корекційної програми: розвиток творчих та інтелектуальних здібностей у дітей старшого дошкільного віку; створення у дошкільнят позитивного емоційного настрою і вміння звільнятися від напруги, скутості; навчання комунікативної та невербальної поведінки. Робота учасника IV Всеукраїнського конкурсу "Творчий учитель - обдарований учень"

Пояснювальна записка

Актуальність та новизна. Творчий, інтелектуальний потенціал людей є рушієм прогресу суспільства, тому обдарованість необхідно своєчасно виявити і розвивати. Дослідники стверджують, що багато надзвичайно обдарований людей не реалізували своїх можливостей через несприятливе виховання в дитинстві. Нерідко інтелектуально обдарована дитина не знаходить розуміння ні педагогів, ні однолітків.

Вивчення виявів обдарованості тривалий час було спрямоване переважно на інтелектуальні здібності. Дослідження проводили на основі тестів інтелекту "IQ". Однак американський дослідник П. Торренс дійшов висновку, що у вирішенні складних проблем найуспішніші не ті діти, які добре вчаться, і навіть не ті, у кого високий коефіцієнт інтелекту, тобто ці показники не визначають обдарованості. Більшість психологів розглядають обдарованість як складне психологічне явище, невіддільне від особистості, як наявність здібностей, їх своєрідне поєднання, від якого залежить можливість успішної діяльності.

Обдарована дитина – дитина, яка вирізняється яскравими, очевидними, інколи визначними досягненнями або має внутрішні задатки для таких досягнень у певному виді діяльності.

До ранніх виявів обдарованості дитини належать: потужна енергійність, значна фізична, розумова і пізнавальна активність; порівняно низькі втомлюваність і потреба у відпочинку; раннє навчання ходьби та інших рухів; інтенсивний розвиток мовлення; допитливість, прагнення до експериментування; легке і швидке засвоювання та використання нової інформації.

Важливою характеристикою обдарованості є креативність – здатність до творчості. Згідно із психологічними дослідженнями основою обдарованості є закладений від народження творчий потенціал, який розвивається впродовж усього життя людини. Він не залежить безпосередньо від рівня розумових здібностей, оскільки діти з високим рівнем інтелектуального розвитку іноді володіють незначним творчим потенціалом.

Обдаровані діти часто є оригінальними у поведінці та спілкуванні. Вони використовують особливі способи спілкування з дорослими та однолітками, чутливі до ситуації спілкування, виявляють уміння спілкуватися не лише словесно, а й за допомогою невербальних засобів (міміки, жестів, інтонації тощо), легко вступають в контакт з однолітками, прагнуть до лідерства. Не уникають вони відповідальності, пред’являють високі вимоги до себе, самокритичні; не люблять, коли до них ставляться із захопленням, обговорюють їхню винятковість.

Теоретична основа. У дошкільному віці виявляється спеціальна обдарованість, ознаками якої є особливі здібності до певного виду діяльності. Як правило, здібності поділяють на загальні і спеціальні.

Загальні здібності: спостережливість, творча уява, добра пам’ять є важливими для багатьох видів діяльності. Спеціальні здібності відіграють важливу роль у конкретних видах діяльності: музичній, художній, літературній.

Загальні здібності утворюють дві групи: пізнавальні і практичні.

Провідне місце у структурі пізнавальних здібностей займає здатність створювати образи, що відображають властивості предметів, їх загальну будову, співвідношення основних частин і ситуацій. До таких здібностей відносять сенсорні, інтелектуальні і творчі. Сенсорні здібності пов’язані із сприйняттям дитиною предметів та їх ознак. Вони становлять основу розумового розвитку малюка. Сенсорні здібності формуються із 3-4-х років. Діти знайомляться із різновидами кожної ознаки та систематизують їх, коли, наприклад, оволодівають уявленнями про кольори, феномени рідної мови, еталони геометричних форм.

Основою розвитку інтелектуальних здібностей є не тільки рівень та глибина інтелекту дитини, а і його своєрідність. Характерною рисою дітей із значними інтелектуальними здібностями є їх надзвичайна пізнавальна активність – підвищена потреба у нових враженнях, у розумовому навантаженні.

Важливу роль у житті людини відіграють здібності до практичної діяльності. До цієї категорії належать організаторські і конструктивно – технічні здібності.

Організаторські здібності дошкільників особливо яскраво проявляються та інтенсивно розвиваються під час ігрової діяльності. Діти з такими здібностями частіше за інших виступають ініціаторами ігор, допомагають знайти кожному роль, спостережливі, практичні, комунікабельні.

Дошкільний вік - сприятливий період для розвитку конструктивно – технічних здібностей. До них належать просторове бачення, просторова уява, уміння уявляти предмет загалом та частинами згідно з планом, схемою, описом. Дитяче конструювання – це процес створення конструкцій, побудов, у яких передбачається взаємне розташування частин та елементів, способи їх поєднання.

Дошкільне дитинство створює сприятливі умови для формування спеціальних здібностей. Дуже рано починають розвиватися музичні здібності, які є досить багатогранними. До них належать здібності сприймати музику, відчувати виразність, безпосередньо й емоційно відгукуватися на неї, оцінювати красиве в музиці і русі, ритмічну виразність, виявляти музичний смак у межах можливостей цього віку. Особливої уваги заслуговує здатність дітей виразно, невимушено, ритмічно рухатися під музику.

У дошкільних закладах для виховання обдарованих дітей необхідно використовувати індивідуальні програми з урахуванням особливостей дітей, їхніх нахилів та інтересів. Ці програми мають відображати міждисциплінарний, розвивальний характер навчання, головні ідеї пізнання, а не сукупність конкретних фактів; сприяти розвитку різних типів мислення, дослідницьких умінь, навичок самоорганізованості; удосконалювати засоби спілкування і взаємодії з людьми.

Саме тому виникла необхідність створення програми для роботи з обдарованими дошкільниками, яка передбачає роботу з дітьми, педагогами закладу і батьками малюків.

Мета розвивально-корекційної програми: розвиток творчих та інтелектуальних здібностей у дітей старшого дошкільного віку; створення у дошкільнят позитивного емоційного настрою і вміння звільнятися від напруги, скутості; навчання комунікативної та невербальної поведінки.

Завдання:

 • Створити позитивний емоційний настрій.
 • Формувати у дітей навички ефективного спілкування.
 • Вдосконалити зорову, слухову, тактильну пам’ять, мислення, зосередженість та концентрацію уваги.
 • Розвивати творчі здібності та уяву.
 • Навчати прийомів саморелаксації, зняття психом’язового напруження.

Технологія реалізації:

1. Діагностика обдарованості здійснюється у три етапи:

1.1. Анкетування вихователів старших груп.

1.2. Анкетування батьків.

1.3. Діагностика розвитку зорової та слухової пам’яті, мислення, уваги дошкільників, методика "Творча оригінальність" за Симановським А. Е.

2. Проведення корекційно – розвивальних занять.

3. Повторна діагностика після проведення занять.

Учасники: програма розроблена для дітей 5-6 років варто проводити один раз в тиждень, в індивідуальній чи груповій формі, оптимальна кількість – 8 дітей.

Загальний час: кількість занять – 10, тривалість – 30 хвилин.

Форми роботи: корекційно - розвивальні заняття складаються з вправ та ігор (метод ігрової корекції: рольової гри: психогімнастика, піскова терапія, арт-терапія: малювання; музикотерапія; творчі розповіді).

Структура та обсяг програми:

Назва теми заняття К-ть годин
1. Заняття 1.
 1. Знайомство (10хв.)
 2. Вправа «Чарівні палички»( 10 хв.)
 3. Гра «Скажи навпаки» ( 5 хв.)
 4. Етюд «Посмішка по колу» (5 хв.)
30 хв.
2. Заняття 2.
 1. Вправа «Емоційний кубик» (5 хв.)
 2. Гра «Слова» (10 хв.)
 3. Гра «Побудуй зображення» (10 хв.)
 4. Психогімнастика «Посварилися-помирилися» (5 хв.)
30 хв.
3. Заняття 3.
 1. Гра-завдання «Що пропало?» (5 хв.)
 2. Гра «Три стихії» (10 хв.)
 3. Гра «Повтори за мною» (10 хв.)
 4. Етюд «Квітка» (5 хв.)
30 хв.
4. Заняття 4.
 1. Вправа « Мій настрій» (10 хв.)
 2. Етюд «Хочу і все!» ( 5 хв.)
 3. Гра «Закінч слово» (5 хв.)
 4. Вправа «Ввічливі слова» (10 хв.)
30 хв.
5. Заняття 5.
 1. Гра «Вилучи зайве» (5 хв.)
 2. Гра «Заборонене число» ( 10 хв.)
 3. Гра «Відмінності» ( 5 хв.)
 4. Ґра «Поміркуй» (10 хв.)
30 хв.
6. Заняття 6.
 1. Гра «Є чи немає?» (10 хв.)
 2. Гра «Запам'ятай картинку» (10 хв.)
 3. Гра « Раз, два, три… настрій завмри» (5 хв.)
 4. Вправа «Подобається-не подобається» (5 хв.)
30 хв.
7. Заняття 7.
 1. Вправа в піску «Долоньки, пальчики і кулачки» (10 хв.)
 2. Гра «Створи настрій» (7 хв.)
 3. Етюд «Спина до спини» (10 хв.)
 4. Вправа «Сонячні промінчики» (3 хв.)
30 хв.
8. Заняття 8.
 1. Вправа «Запам'ятай» (5 хв.)
 2. Гра «Намалюй візерунок» (5 хв.)
 3. Гра «Знайди свою квітку» (5 хв.)
4. Арт-терапія. Колективний малюнок «Чарівна країна» (15 хв.)
30 хв.
9. Заняття 9.
 1. Гра «Виключення зайвого» ( 5 хв.)
 2. Гра «Чарівні плями» (10 хв.)
 3. Етюд «Котячі ігри» (10 хв.)
 4. Гра «Що з чого зроблено?» (5 хв.)
30 хв.
10. Заняття 10.
 1. Гра-медитація «Ранок у лісі» (5 хв.)
 2. Вправа-гра « Покажи іграшку» (5 хв.)
 3. Малювання «Мої враження від занять у групі» (15 хв.)
 4. Прощання «Поділюся добротою» (5 хв.)
30 хв.
11. Всього: 3 год.

ЗАНЯТТЯ 1.

Мета: діагностика особливостей емоційного стану дітей. Створення позитивної мотивації й зацікавленості дітей на заняттях. Зняття емоційного напруження.

Психолог зустрічає дітей. Жестами, словами і мімікою показує радість при зустрічі. Звертається до кожної дитини на ім'я.

Хід заняття

Вітання

Діти стоять у колі, по черзі вклоняються один до одного і кажуть з посмішкою «Вітаю». Спочатку вітаються до сусіда з лівого боку, потім – з правого.

1.«Знайомство»

Мета: створення психологічного комфорту у дітей.

Кожна дитина називає своє ім’я та розповідає про себе (яка вона, що любить, чим любить займатись).

(Діти знайомляться і потискують один одному руки).

Повідомлення мети занять

Діти сідають на стільчики або на килим. Психолог повідомляє, що вони будуть зустрічатися на заняттях, де будуть гратися, малювати,спілкуватися. А головне зможуть поділитися з іншими дітьми своїми радощами і проблемами, отримати добру пораду, допомогу та підтримку. На заняття діти навчаться краще розуміти себе й інших, дізнаються багато нового і цікавого.

Правила групової взаємодії

Психолог знайомить дітей із ритуалом привітання та прощання: діти стають у коло і вітаються «Добрий день», а прощаються «До зустрічі»

Психолог знайомить дітей із правилами поведінки під час ігор та вправ:

 • Участь добровільна:
 • Говорити коротко, конкретно, виразно про свої почуття;
 • Уважно слухати товаришів, не перебивати і не критикувати;
 • Вітатися і прощатися обов'язково на кожному занятті.

2.. Вправа «Чарівні палички» .

Мета: закріпити знання в дітей про геометричні фігури, розвинути уяву.

Кожній дитині пропонується викласти з рахівних паличок різноманітні зображення. Спочатку геометричні фігури -за командою психолога, а потім – за схемою. Роботу потрібно виконати швидко.

3. Гра «Скажи навпаки»

Мета: закріпити знання дітей про протилежні слова за значенням.

Психолог: Зараз ми пограємося в цікаву гру. Я буду називати якості , які характерні людям і передавати вам іграшку. Ви почерзі повинні назвати якості, протилежну ті, яку я назвала. Виграє той, хто жодного разу не помилився:

веселий - сумний; щедрий - жадібний; активний - пасивний; боягуз - сміливий і т.д.

4. Етюд «Посмішка по колу»

Мета: вчити мімікою передавати емоцію радості.

Психолог:

В коло знову всі ставайте,
Посмішку передавайте,
На сусіда подивіться
І ласкаво посміхніться.

Діти стають у коло і передають посмішку.

Кожна дитина посміхається до свого сусіда, той до іншого і т.д.

Зворотній зв'язок

- Що сподобалося, а що ні?

Психолог цікавиться враженнями дітей від заняття, за роботу й запрошує на наступне заняття.

Ритуал прощання прощаються «До зустрічі»

ЗАНЯТТЯ 2

Ритуал привітання

Діти стають у коло і вітаються «Добрий день»

Хід заняття

1. Гра «Емоційний кубик»

На кубику зображені різні емоційні стани (радість, сум, страх, злість тощо)

Мета: ознайомити дітей з емоційними станами; мімікою показувати настрої. Психолог. «Дітки я вам буду показувати картинки з різними виразами обличчя, а ви мені скажете, що то за емоція. Назвіть у яких випадках проявляється та чи інша емоція («сум» - коли сумуємо за мамою, «радість» коли йдемо на свято чи на день народження тощо)». Діти відгадують емоції, мімікою зображають їх.

Яку емоцію легко зображувати ?Вякій емоції ти почуваєш себе добре (погано)?

2. Гра «Слова»

Мета: розвиток уяви, уваги, мислення, вчити добирати асоціації. «Дітки назвіть «Смачні» слова (мандарин, торт, сік і т.д.). Діти називають слова.

Для дітей 3-4 років

 1. «Смачні» слова (мандарин, торт, сік і т.д.)
 2. «Страшні» слова (вовк, Баба Яга, привид і т.д.)
 3. «Слова, що їздять» (велосипед, машина, автобус і т.д.)
 4. «Слова, що літають» (метелик, літак, ворона і т.д.)
 5. «Кухонні» слова (чайник, тарілка, холодильник і т.д.)
 6. «Великі» слова (будинок, велетень, тато і т.д.)
 7. «Красиві» слова (мама, квітка, картинка і т.д.)
 8. «Живі» слова (кішка, мураха, конячка і т.д.)

Для дітей 5-6 років

 1. «Залізні» слова (цвях, ножиці, ключ і т.д.)
 2. «Слова, що кусаються» (собака, крокодил, вовк і т.д.)
 3. «Шарудливі» слова (пакет, фантик, газета і т.д.)
 4. «Мокрі» слова (дощ, рушник, крапля і і.д.)
 5. «Слова, що вдягаються» (шапка, сорочка, пальто і т.д.)
 6. «Казкові» слова (принц, чаклунка, Попелюшка і т.д.)
 7. «Магазинні» слова (продавець, морозиво, ваги і т.д.)
 8. «Мамині» слова (плаття, поцілунок, парфуми і т.д.)

Надалі можна придумувати, наприклад, «слова, що пахнуть», «зимові», «літні», «колючі», «таємничі», «підводні», «святкові», «сумні», «веселі», «добрі» і безліч інших. Спробуйте самі запропонувати назву, а також запропонувати зробити це дітям.

3. Гра «Побудуйте зображення»

Ви пропонуєте дітям набір фігур (коло, прямокутник, трикутник, трапеція або інший набір). З представлених фігур накресліть предмети, що задані словами

 1. Обличчя
 2. Квітка
 3. Будинок
 4. Клоун і т.д.

Кожну з представлених фігур можна використовувати по декілька разів. Можна також змінювати її розміри, але не дозволяється додавати інші фігури або лінії. Рекомендується малювати не більше 2-х слів за один раз.

4. Психогімнастика. Гра-вправа «Посварилися-помирилися»

Мета: зняття емоційного напруження, створення теплої атмосфери в групі, хороших взаємин, підняття настрою.

Щічки й губки в нас надулись
Посварились. Відвернулись
Ви у коло поверніться -
Усміхніться й помиріться.

Діти діють відповідно до слів психолога: стають у коло, надувають щоки, сердяться і відвертаються. Потім відвертаються обличчям у коло, посміхаються, обнімають одне одного.

Ритуал прощання прощаються «До зустрічі»

ЗАНЯТТЯ 3

Ритуал привітання

Діти стають у коло і вітаються «Добрий день»

Хід заняття

1. Гра-завдання « Що пропало?»

Мета: розвивати зорову пам'ять, увагу, вміння володіти своїми почуттями.

Хід гри: показуючи цікаві іграшки дітям, можна їх переставляти, міняти місцями, ховати. Діти повинні сказати чого не стало? Давати правильну відповідь потрібно неголосно, покоманді, радісним шепотом.

2. Гра «Три стихії»

Запам'ятаймо назви і символи 3-х стихій. Земля - присідаємо і торкаємося руками землі. Вода - простягаємо руки вперед і показуємо хвилі. Повітря - простягаємо руки вверх. А тепер ведучий називає стихію, а інші показують відповідний її символ. Наступний етап ускладнення гри. Ведучий називає представників тваринного світу, а дітки показують символ стихії, в якій вона живе.

Наприклад, Лелека - повітря

Дельфін - вода

Кіт - земля

Або навпаки, ведучий показує стихію, а кожен називає представника даної стихії, без повторень.

3. Гра «Повтори за мною»

Діти стоять навколо столу ведучого. Ведучий пропонує одній дитині поплескати все, що їй він постукає пальцем по столі. Решта дітей уважно слухають і оцінюють виконання рухами: піднімають вгору великий палець, якщо оплески правильні, і опускають його вниз - якщо не правильні. Ритмічні фрази повинні бути короткими і ясними за своєю структурою:

1)ІІ III; 2) ІIII І; 3) ІIII II; 4) III І; 5) IIIII; 6) IIIII І; 7) IIIIIIІ і т.д.

4. Етюд «Квітка»

Мета: закріплення емоцій радості

Психолог: «Промінчик теплого ласкавого, сонечка упав на землю й зігрів насінинку, яка була в землі. З насінинки виросла чарівна квіточка»

Виразні рухи: діти сидять навпочіпки, голова й руки опущені. Повільно піднімають голову, розправляють тулуб, руки піднімають у сторони.

Міміка: м'язи обличчя розслаблені, очі відкриті, посмішка.

Ритуал прощання прощаються «До зустрічі»

ЗАНЯТТЯ 4

Ритуал привітання

Діти стають у коло і вітаються «Добрий день»

Хід заняття

1. Вправа «Мій настрій»

Мета: вчити дитину діагностувати свій емоційний стан.

Дітям пропонується обрати одну з ілюстрацій, які демонструють настрої (обличчя людей та дітей)

2. Етюд «Хочу і все!»

Мета: формувати в дітей навички правильної поведінки в суспільних місцях.

Петрик стояв із мамою в магазині і все розглядав. Раптом він помітив, що в однієї жінки відкрилася сумка, а звідти виглядає щось волохате, прозоре, майже невидиме. Петрик здивувався: «Що це може бути?» А то була впертість, яку тітонька збирала всюди. Краплина впертості стрибнула з сумки й приліпилася Петрику до рукава. І що тут трапилося!

- Я хочу машинку! Я хочу велосипед! Купи мені! - репетував хлопчик. Мамі стало соромно за сина і вона намагалася вийти з ним із магазину. Та Петрик упав на підлогу, тупав ногами й повторював «Хочу і все!»

Почула це жінка з сумкою і підійшла до Петрика, витерла пляму впертості у нього на рукаві. Петрик знову став хорошим, слухняним хлопчиком, (запитати дітей, що б вони сказали мамі, якби були на місці Петрика)

Петрик сказав: «Пішли звідси, будь-ласка. бо мені дуже соромно» Діти, а зараз обітріть свої рукава від плям впертості і неслухняності і з цього часу будете також хорошими дітьми .Обговорення:

 • Чому Петрику було соромно?
 • Як себе слід поводити?
 • Чому?
 • З ким із вас траплявся такий випадок?

3. Гра «Закінчи слово»

До кожного по черзі ведучий говорить початок слова, а діти продовжують його. Відгадайте, що я хочу сказати:

Ка, ри, ко, ча, мо, дзе, при та ін.

Вправа «Ввічливі слова»

Мета: формувати навички позитивної комунікації.

 • Які слова потрібно використовувати, щоб гарно й приємно почувати себе?
 • -Які слова ми говоримо при зустрічі? (Добрий день! Добрий ранок!, ми вас раді бачити! Сідайте, будь-ласка)
 • -Які слова ми говоримо, коли прощаємося? (До побачення. Всього доброго. Приходьте будь-ласка, ще)

Давайте надалі ми будемо намагатися так говорити.

Ритуал прощання прощаються «До зустрічі»

ЗАНЯТТЯ 5

Ритуал привітання

Діти стають у коло і вітаються «Добрий день»

Хід заняття

1. Гра «Вилучи зайве»

Завдання 1. Доберіть картинку, серед яких п'ять можна об'єднати в групу за спільною ознакою, а шоста зайва: принц, котик, бабуся, рибак, дитина, тато.

Завдання 2. Послухайте слова: рот, ніс, вуха, очі, окуляри (що тут зайве?)

2. Гра «Заборонене число»

Правила гри: я вибираю заборонене число (наприклад цифру 2); після цього вимовляюв голос кілька чисел. Щоразу, коли звучить заборонене число, треба плескати в долоні. Ручки тримаємо перед собою. Приготувалися почали!

3. Гра "Відмінності"

Дітям пропонується сказати, у чому полягають відмінності між наступними предметами. Варіанти відповідей узагальнюються і фіксуються ведучим.

 1. Між птахом і собакою
 2. Між ручкою і олівцем
 3. Між деревом і склом

Рекомендується пропонувати якомога більше відповідей.

4. Гра «Поміркуй».Діти слухають запитання та дають відповіді на них (бажано з поясненнями).

 • Які камінці не можна зустріти в морі? (сухі).
 • Скільки яблук виросло на 5 грушах?
 • Скільки собачок сидить на гілочці дерева?
 • Які предмети тонуть у воді. А які –ні?
 • Як принести воду у решеті? (Потрібно, щоб вода замерзла).
 • Як дістати цвях із склянки із водою, щоб не замочити руки? (магнітом).

Ритуал прощання прощаються «До зустрічі»

ЗАНЯТТЯ 6

Ритуал привітання

Діти стають у коло і вітаються «Добрий день»

Хід заняття

1. Гра «Є чи немає?»

Діти стають у коло й беруться за руки. Ведучий у центрі пояснює завдання:якщо учасники згодні з твердженням, то піднімають руки вгору і кричать: «Так», якщо не згодні, тупотять ногами й кричать: «Ні»

 • Чи є в полі світлячки?
 • Чи є в морі рибки?
 • Чи є крила у теляти ?
 • Чи є дзьоб у поросяти?
 • Чиє гребінь у корови?
 • Чи є двері у нори ?
 • Чи є хвіст у півня?
 • Чи є ключ у скрипки ?
 • Чи є рима у вірша?
 • Чи є в ньому помилка?

2. Гра «Запам'ятай картинку».

Мета: Визначення об'єму пам'яті.

Хід гри: Показати дітям 10 картинок, на кожній з них зображено один знайомий предмет. Попросіть когось одного назвати предмети,які запам'ятались. Решту дітей називають, які предмети пропущені.

3. Гра «Раз, два, три...настрій, завмри!»

Психолог: Показує дітям картинку з зображенням людей з різним настроєм (смуток, образа, злість, радість тощо) Діти на команду : «Раз, два, три...настрій, завмри!» - відтворюють на обличчі визначений настрій.

4. Вправа «Подобається - не подобається»

Мета: визначити місце й роль дитини в сімї, в групі. Психолог запитує кожну дитину: що їй не подобається:

 • в дитсадку...
 • в сім'ї...
 • у житті...

Далі запитуємо, що подобається:

 • в дитсадку...
 • в сімї...
 • у житті...

Ритуал прощання прощаються «До зустрічі»

ЗАНЯТТЯ 7

Ритуал привітання

Діти стають у коло і вітаються «Добрий день»

Хід заняття

1. Вправа в піску «Долоньки, пальчики й кулачки»

Мета: зниження нервового напруження. Розвиток тактильно-кінестетичної чутливості і дрібної моторики пальців рук.

Психолог показує, а діти виконують вправу на рівній поверхні піску (по троє дітей одночасно):

 • «Долоньки» - відбитки обох долонь на піску;
 • «Пальчики» - відбитки всіх пальців рук одночасно «долоньки в куполі»
 • «кулачки» відбитки кулачків.

Повторити вправу 6 разів.

Обговорення:

 • Чим вам сподобалася вправа?
 • Що відчували ваші пальчики, долоньки, кулачки?
 • Який був у вас настрій? Чому?

2. Гра «Створити настрій»

Мета: знайомство з емоційними станами людини - радістю та здивуванням.

 • Даємо дітям картки з зображенням емоцій радості та здивування.

Розглядаємо їх, концентруючи увагу на особливостях міміки обличчя (губи, брови, очі тощо).

 • Даємо картки з «порожніми обличчями», а діти самостійно їх ілюструють - відображують емоції радості та здивування.
 • Діти згадують випадки з життя, коли їм було весело. Що найбільше їх здивувало?
 • З розрізаних навпіл карток діти складають зображення обличчя, яке передає певний емоційний стан людини (радість і здивування).

3. Етюд «Спина до спини»

Мета: закріпити правила спілкування.

Діти сідають попарно спина до спини й намагаються так спілкуватися.

Психолог:

 • Чи зручно вам було розмовляти? Чому?
 • Що ви відчували?
 • Пригадайте вже відомі вам правила спілкування

4. Вправа «Сонячні промінчики»

Діти простягають руки вперед і по черзі кладуть долоньки один на одного.

Ведучий: Давайте спрямуємо всю свою доброту й тепло до долоньок. У нас вийшло велике, добре, ласкаве й тепле сонечко.

Спробуйте відчути його тепло... А тепер давайте зберемо сонячні промінчики, так ми попрощаємося з їжачком і одне з одним.

Ритуал прощання прощаються «До зустрічі»

ЗАНЯТТЯ 8

Ритуал привітання

Діти стають у коло і вітаються «Добрий день»

Хід заняття

1. Вправа «Запам'ятай»

Мета: розвивати слухову пам'ять, уважність.

Психолог: «Зараз ми пограємо у дуже цікаву гру. Я буду зачитувати слова у повільному темпі, а ви спробуйте запам'ятати ці слова». Діти уважно слухають і відтворюють слова.

Папір Коло
Море Бджола
Будинок Яблуко
Полум'я Дзеркало
Пальма Бант
Телевізор Чайник

Які слова ти запам'ятав, якщо хочеш можеш їх намалювати, або просто скажи їх вголос.

2. Гра «Намалюй візерунок»

Ведучий за допомогою указки малює в повітрі візерунок. Наприклад,

або

Діти повинні одразу ж намалювати візерунок.

3. Гра «Знайди свою квітку»

Мета: розвиток зорового сприйняття, інтересу та уваги до однолітків.

Психолог: На галявині росли квіти з сімома пелюстками ( кількість квітів відповідає кількості пар). Подув сильний вітер, і пелюстки розлетілися у різні боки. Треба знайти і зібрати пелюстки кожної квітки.

Пелюстки розсипані на підлозі, шафах, столах, під стільцями тощо. Перемагає пара, яка найшвидше знайде пелюстки семи кольорів (червоного, жовтого, синього, жовтогарячого, коричневого, фіолетового, рожевого).

4. Арт-терапія. Колективний малюнок «Чарівна країна»

Мета: згуртування групи, розвиток здібностей до узгодженої взаємодії. Психолог пропонує дітям придумати чарівну країну, дати їй назву і зобразити на великому аркуші паперу. Обміркувавши, кожна дитина малює на своїй частині те, що хоче. По закінченні всі розповідають про свої роботи.

Ритуал прощання прощаються «Дозустрічі»

ЗАНЯТТЯ 9

Ритуал привітання

Діти стають у коло і вітаються «Добрий день»

Хід заняття

1. Гра «Виключення зайвого».

Дитині пропонується 3 слова, які вибрані навмання. Необхідно залишити два слова для яких можна виділити загальну ознаку . «Зайве слово потрібно виключити.

Потрібно знайти якомога більше варіантів виключення «зайвогослова»

Варіанти:

 1. Тарілка, кросівки, виделка;
 2. Морозиво, молоко, лялька;
 3. Корова, вовк, ведмідь;
 4. Троянда, морква, ромашка;
 5. Картопля, лимон, огірок.

2. Гра «Чарівні плями».

До початку гри виготовляють декілька плям: на середину аркуша паперу виливають трішки чорнила або туші, і аркуш складають навпіл. Потім аркуш розгортається, і можна починати гру. Учасники гри почерзі говорять, які предметизображення вони бачать у плямі або в окремих її частинах. Потім назвати якомога більше предметів.

3. Етюд «Котячі ігри».

Мета: Зняти тілесну скутість.

Діти зображаючи кошенят, наслідують їхні звички, рухи: повзають, граються, з «хвостиком». Клубочком катаються, качаються на спині. Перекочуються з животика на спинку, стрибають, легенько лапками торкаються один одного.

4. Гра «Що з чого зроблено?»

Психолог пропонує дітям розглянути такі предмети: книжка, ложка, шапка, шафа та визначити, з чого вони виготовлені, пояснити доцільність саме такого вибору матеріалу.

Наприклад: книга виготовлена з паперу, тому що на ньому легко писати, друкувати літери, малювати. Папір легкий і тому книги зручно переносити; папір легко склеюється, тому книги можна ремонтувати; папір приємний на дотик, тому люди люблять їх гортати.

Ритуал прощання прощаються «До зустрічі»

ЗАНЯТТЯ 10

Ритуал привітання

Діти стають у коло і вітаються «Добрий день»

Хід заняття

1. Гра-медитація «Ранок у лісі».

Мета: Забезпечити стан врівноваженості й душевного спокою.

Хід гри: Діти уявляють себе у лісі рано-вранці : зійшло сонечко, прокидаються

лісові мешканці: зайчики, лисички, вовчики, ведмедики, комахи. Тягнуться до сонечка своїми носиками і починають свої мандри: комахи - поміж травичку, звірі -поміж дерев… почергово діти уявляють себе в різних образах.

Саморозслаблення: відпочинок під легку музику «На березі моря».

Маленькі хвильки набігають на берег і знов відкочуються назад. Як хороше бавитися водичкою - вбігати у неї по кісточки, знов вибігати на теплі від сонечка камінчики і побавитись ними. Хочете скупатися? Похлюпаємось трішечки на мілині, щоб відчути. Як приємно огортає тіло прохолодна вода. Трішечки замерзли? Нумо знову на пекуче сонечко.

2. Вправа-гра: «Покажи іграшку».

Мета:Розвивати у дітей виразні рухи. Провести рухову і емоційну розминку.

Хід гри: Діти стоять у колі, ведучий каже: «Всі діти м'ячики, зайчики, пташки, ведмедики, лисички, ляльки». Завдання дітей - точно показати рухами названу іграшку, відобразити та обіграти її.

3. Малювання «Мої враження від занять у групі» (будь-яка техніка)

Мета: відтворення своїх вражень та почуттів від занять у групі через малюнок.

Діти вибирають техніку малювання і відтворюють у малюнках те, що їм найбільше сподобалося під час занять у групі. Виставка малюнків. Обговорення зображеного та оцінка (позитивна).

4. Прощання «Поділюся добротою»

Всі сідають у коло на стільчики. Психолог дякує дітям за співпрацю, бажає їм успіхів.

Найкращі добрі побажання зібрані у мене в долонях. Я хочу поділитися добротою з вами. Ми по черзі будемо дмухати в складені долоньки й передавати доброту один одному. Діти посміхаються й «передають» доброту.

Ритуал прощанняпрощаються «До зустрічі»

Використана література

 1. Романовська Д.Д., Довгань М.І. Психологічна абетка для малюків. – Чернівці, 2002. – 70 с.
 2. Бистров O.A., Бистрова Е.С.Уява. Розвивальні ігрові вправи. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС 2006. – 64 с.
 3. Психологічні заняття з дошкільнятами / упоряд. Т. Червоніна. – П86 К.: Шкільний світ, 2008. – 128 с.
 4. Залєська І. Газета « Психолог». Вкладка. Розвиток емоційно-вольової сфери дітей старшого дошкільного віку. № 22-24,червень 2008. – 31 с.
 5. Романовська Д.Д., Чаплак Я.В. «Психологічне забезпечення внутрішньої диференціації у навчально-виховній роботі в дошкільній та початковій ланках освіти. – Чернівці, 2001. – 118 с.
Джерело: Острів знань
Автор: Равкіс Олена Анатоліївна, практичний психолог ДНЗ№3 «Ластівка» м. Шепетівки, Хмельницької обл.

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua

Видалити Відміна
Забанити Відміна