Закрити
Концепція розвитку, навчання та виховання дітей у школі раннього естетичного розвитку "Малюк"
16 Квітня 2013, 16:49 , Переглядів: 5039
FacebookTwitterLivejournal
Концепція розвитку, навчання та виховання дітей у школі раннього естетичного розвитку Фото: etc.usf.edu Концепція розвитку, навчання та виховання дітей у школі раннього естетичного розвитку "Малюк"

Концепція розроблена відповідно до Законів України "Про позашкільну освіту", "Про дошкільну освіту" і базується на основі положення Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі", визначає стратегію освітньої політики педагогічного консультпункту для дошкільнят, які не відвідують дошкільні навчальні заклади.

Сьогодні значна частина дітей не відвідує дошкільні навчальні заклади, в яких максимально забезпечується системний підхід до реалізації завдань дошкільної освіти, здійснюється планомірна нефорсована підготовка дітей до школи усього дошкільного дитинства з урахуванням вікових, індивідуальних можливостей та новоутворень кожного вікового етапу.

Необхідно створити кожній дитині рівні можливості для  здобуття дошкільної освіти. .Школа раннього естетичного розвитку «Малюк» цілеспрямовано й ефективно повинна забезпечувати процес розвитку дитини , її компетентності.

Мета і завдання

Метою концепції є створення цілісної моделі навчання і виховання дітей дошкільного віку, розвиток життєвої компетентності.

Мета конкретизується в основних завданнях , що інтегрують навчальні, виховні й розвивальні аспекти:

 • задоволення базових потреб особистості дитини (фізіологічних потреб, безпеки, любові і прихильності, визнанні та оцінці, у самореалізації)
 • оптимальне поєднання форм організації навчально-виховної роботи : індивідуальної, групової, масової;
 • реалізація в процесі роботи особистісно- орієнтованого , системного, інтегрованого та творчого підходів до організації навчально-виховного процесу;
 • створення належних умов для особистісного зростання кожної дитини (створення ситуації успіху та підтримки)
 • розвиток пізнавальних умінь, необхідних для загального розвитку й успішного навчання в початковій школі.

З метою реалізації освітнього стандарту і забезпечення на цій основі рівного нефорсованого стартового розвитку дітей система роботи з ними в школі спрямована на соціально-моральний, емоційно-ціннісний, пізнавальний, мовленнєвий, художньо-естетичний, креативний розвиток у різних сферах життєдіяльності.

Пізнавальний розвиток здійснюється через формування загальної обізнаності дітей у всіх сферах життєдіяльності на основі активної практичної діяльно. Домінуючими в навчальній діяльності є дидактичні, розвивальні ігри й вправи логіко-математичного, мовленнєвого, природознавчого змісту, художньо-естетична, творча художня діяльність.

Навчальний план включає заняття з логіки, розвитку мовлення, образотворчої діяльності, музики, хореографії, англійської мови у тісному зв’язку з ознайомленням з навколишнім світом та природою.

Програма передшкільного навчання «Логіка»

Пояснювальна записка

Для успішного оволодіння програмою шкільного навчання дитині необхідно послідовно і обґрунтовано мислити, доводити правильність власних міркувань зі значним розумовим навантаженням. Інтелектуальна діяльність, базована на активному мисленні, пошуках способів дій, має стати для дітей звичкою.

Мета: навчання-створення сприятливих умов для повноцінного інтелектуального розвитку кожної дитини на рівні, що відповідає її віковим особливостям і можливостям, і забезпечення необхідної і достатньої математичної і розумової підготовки дитини для подальшого навчання.

Головні завдання:

 • оволодіння навичками початкової навчальної діяльності: уміння розуміти завдання і виконувати його самостійно;
 • формування самоконтролю і самооцінки;
 • оволодіння знаннями про множини, кількість і число, величини, форми, простір і час;
 •  ознайомлення з математичними залежностями і відношеннями,
 • розвиток графічних навичок.

Метою навчання є не тільки ознайомлення дітей з математичними уявленнями, але і  розвиток у них математичних здібностей:

 1. Здатність до узагальнення математичного матеріалу.
 2. Здатність до зворотніх процесів мислення ( перехід від прямого до  зворотнього руху думки)
 3. Здатність до згортання математичного мислення і відповідних математичних дій.

Формування логічних форм мислення (поняття, судження, висновок) зв’язано з оволодінням операціями процесу мислення (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація), що інтенсивно розвиваються в дошкільному віці.

Логічний розвиток дитина отримує за такими розділами:

1-розділ

Кількість і рахунок

Назва і послідовність натуральних чисел. Кількість предметів у множині. Порівняння множин. Поняття: більше, менше, більше на, менше на, стільки ж або рівна кількість.

2-розділ

Геометричні фігури і величини

Форма предмета. Введення величин: довжина, висота, ширина, товщина.

Введення протилежних величин: довгий - короткий, високий-низький, товстий-тонкий, широкий-вузький.

Орієнтування в часі. Ранок, день, вечір, ніч. Пори року.

3-розділ

Відношення між предметами і між множинами предметів.

Схожість і відмінність предметів. Класифікація предметів за загальною ознакою. Розміщення предметів у просторі. Поняття: вище, нижче, вліво, вправо, між, посеред ,над , під, за, перед.

Знання і вміння

На кінець навчання даного курсу діти повинні знати і вміти:

 • порівнювати предмети з метою виявлення в них схожості і відмінностей;
 • порівнювати предмети по формі, розміру;
 • порівнювати предмети, їх кількість, характеризуючи результат порівняння словами: »більше»,»менше», «більше на», «менше на»,»стільки ж».
 • називати місце знаходження предмета у просторі.
Прикріплені файли
Джерело: Острiв знань
Автор: Скрипник Олена Петрівна, І кваліфікаційна категорія, Комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості «Терноцвіт»

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua

Видалити Відміна
Забанити Відміна