Закрити
Положення про школу молодого вихователя
02 Квітня 2012, 22:07 , Переглядів: 10408
FacebookTwitterLivejournal
Положення про школу молодого вихователя Фото: http://hitline.org.ua Положення про школу молодого вихователя

На допомогу керівництву дошкільного навчального закладу.

Погоджено/Затверджую
Завідувач
Назва ДНЗ
"___" ______________20__р.

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає організаційно-методичну основу діяльності Школи молодого вихователя (далі - Школа), сприяє підвищенню професійної майстерності молодих педагогів дошкільного освітнього закладу (далі - Установа).

1.2. Положення розроблено відповідно до відповідої статті Конституції України, статтей Трудового кодексу України.

1.3. Діяльність Школи здійснюється відповідно до чинного законодавства України в галузі освіти, Статуту Установи, нормативними правовими документами про освіту, цим Положенням.

1.4. До складу Школи входять: голова (вибирається з досвідчених висококваліфікованих педагогів), молоді педагоги.

1.5. Рішення Школи є рекомендаційними для початківців педагогів.

1.6. Термін дії Положення не обмежений.

2. Завдання школи молодого фахівця

Головними завданнями Школи є:

2.1. Розробка організаційно-педагогічних рекомендацій щодо оптимізації освітнього процесу, умов навчання і виховання дітей дошкільного віку.

2.2. Сприяння всім початківцям педагогам в придбанні знань і умінь, необхідних в освітній діяльності.

2.3. Аналіз розділів загальноосвітніх програм дошкільної освіти, педагогічних технологій і методик.

2.4. Забезпечення реалізації потреби початківців педагогів на підвищення своєї професійної кваліфікації.

2.5. Надання консультативної допомоги всім початківцям педагогам з питань освіти і виховання дітей дошкільного віку.

3. Функції Школи молодого фахівця

Школа здійснює такі функції:

3.1. Обговорює і затверджує план роботи Школи.

3.2. Вивчає загальноосвітні програми дошкільної освіти, нормативні документи, методичну літературу з питань освіти.

3.3. Надає консультативну допомогу через семінари, тренінги, консультації фахівців, практичні заняття, взаємовідвідування.

3.4. Визначає відповідність предметно-розвиваючого середовища та освітнього процесу віковим, індивідуальним особливостям вихованців, вимогам загальноосвітньої програми дошкільної освіти.

3.5. Відстежує підсумки успішності навчання і виховання дітей, стану їх здоров'я.

4. Права Школи молодого фахівця

Члени Школи мають право:

4.1. Приймати рішення з питань, що входять в їх компетенції.

4.2. Запрошувати на засідання Школи фахівців, висококваліфікованих педагогів для надання консультативної допомоги.

4.3. У необхідних випадках запрошувати на засідання представників громадських організацій, установ, батьків вихованців.

4.4. Брати участь у роботі методичних об'єднань, шкіл передового досвіду на будь-якому рівні.

4.5. Прагнути до підвищення своєї професійної майстерності.

5. Відповідальність Школи молодого вихователя

Члени Школи несуть відповідальність:

5.1. За виконання плану роботи.

5.2. Прийняття конкретних рішень по кожномуо розглянутому питанню з призначенням відповідальних осіб та строків виконання рішень.

5.3. Відповідність прийнятих рішень законодавству України в галузі освіти.

6. Організація діяльності Школи молодого вихователя

6.1. Школа обирає зі свого складу секретаря, який працює на громадських засадах.

6.2. Школа працює за планом, що є складовою частиною плану роботи Установи.

6.3. Засідання Школи скликаються відповідно до плану роботи, але не рідше 1 разу на місяць.

6.4. Результати роботи Школи доводяться до відома педагогічного колективу на педагогічній раді, оперативної нараді.

7. Документальне оформлення діяльності Школи молодого вихователя (діловодство)

7.1. Засідання Школи оформляються протоколами. Вони підписуються головою та секретарем Школи.

7.2. Нумерація протоколів ведеться від початку навчального року.

7.3. Звіт про роботу Школи за навчальний рік подається у письмовій формі головою Школи.

8. Заключні положення

8.1. Це Положення набирає чинності з моменту затвердження і видання наказу керівника Установи.

8.2. Зміни і доповнення вносяться до цього Положення не рідше 1 разу на 5 років і підлягають затвердженню керівником Установи.

Джерело: www.ivalex.vistcom.ru
Автор: Тетяна Малахова, старший вихователь МДОУ дитячий сад 15 "Теремок" м.Котовськ Тамбовської області.
Видалити Відміна
Забанити Відміна