Закрити
Посадова інструкція педагога-психолога дошкільного навчального закладу
24 Лютого 2012, 15:55 , Переглядів: 7857
FacebookTwitterLivejournal
Посадова інструкція педагога-психолога дошкільного навчального закладу Фото: http://www.sad1972.ru Посадова інструкція педагога-психолога дошкільного навчального закладу

На допомогу керівництву дошкільного навчального закладу.

Погоджено/Затверджую
Завідувач
Назва ДНЗ
"___" ______________20__р.

1. Загальні положення

1.1. Педагог-психолог призначається на посаду з числа осіб з вищою професійною освітою.
1.2. Підпорядковується завідуючому ДНЗ.
1.3. Приймається на посаду і звільняється з посади наказом завідувача.
1.4. Проходить медичний огляд 1 раз на пів року.
1.5. У своїй роботі керується нормативними документами, цією Інструкцією та Правилами внутрішнього трудового розпорядку.
1.6. Дотримується трудової дисципліни.

2. Посадові обов'язки.

2.1. Здійснює професійну діяльність, спрямовану на збереження психічного і соціального благополуччя вихованців.
2.2. Сприяє охороні прав особистості дитини відповідно до Конвенції про права дитини.
2.3. Визначає фактори, що перешкоджають розвитку дітей, і вживає заходів щодо надання дітям різного виду психологічної допомоги (психокорекційної, реабілітаційної та консультативної).
2.4. Надає допомогу дітям, батькам, педагогічному колективу у вирішенні конкретних проблем.
2.5. Проводить психологічну діагностику різного профілю і призначення.
2.6. Складає психолого-педагогічні висновки за матеріалами дослідницьких робіт з метою орієнтування педагогічного колективу, батьків в проблемах особистісного і соціального розвитку вихованців.
2.7. Веде документацію за встановленою формою і використовує її за призначенням.
2.8. Бере участь у плануванні та розробці розвиваючих та корекційних програм, освітньої діяльності з урахуванням індивідуальних і статевовікових особливостей вихованців.
2.9. Здійснює психологічну підтримку творчо обдарованих вихованців, сприяє їхньому розвитку. Визначає ступінь відхилень (розумових, фізичних, емоційних) у розвитку вихованців, а також різного виду порушень соціального розвитку і проводить їх психолого-педагогічну корекцію.
2.10. Формує психологічну культуру вихованців, педагогічних працівників та батьків, в тому числі і культуру статевого виховання.
2.11. Консультує педагогів з питань практичного застосування психології, сприяє підвищенню соціально-психологічної компетентності педагогів, батьків.

3. Педагог-психолог повинен знати

3.1. Нормативні правові документи сфери освіти.
3.2. Загальну психологію, педагогічну психологію і загальну педагогіку, психологію особистості і диференціальну психологію, дитячу і вікову психологію, соціальну психологію, медичну психологію, дитячу нейропсихологию, патопсихологію, психосоматику, основи дефектології, психотерапії, сексологію, психогигиену, психології праці, психологічного консультування.
3.3. Правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.
3.4. Порядок надання першої медичної допомоги.
3.5. Порядок дій в екстремальній ситуації.

4. Права

4.1. Тривалість чергової відпустки - __ календарних дні.
4.2. Тривалість робочого тижня - __ годин.
4.3. Має права, передбачені Трудовим кодексом України.

5. Відповідальність

Несе відповідальність за виконання всіх обов'язків, покладених цією інструкцією.

З посадовою інструкцією ознайомлений (а) і згоден (а).

Дата _______________ Підпис _____________________

Видалити Відміна
Забанити Відміна